Ajdared

  • 0 Review

Ovo je tipična američka jabuka krupnog ploda, lepog okruglog oblika i što je najvažnije daje visoke prinose. Pogodna je za plantaže. Meso je sočno i žuto, a kožica crvena. Jako aromatičnog ukusa. Najviše zastupljena u našim krajevima.


Product Category: Jabuka