Prokupac

  • 0 Review

Prokupac je jedna od najpoznatijih domaćih sorti. Lastari su bujni, dobre je rodnosti. Koristi se u proizvodnji crnog i ružičastog vina, ali i za proizvodnju lozove rakije.


Product Category: Vinova Loza – Vinske sorte